THEWAYNEWS > Activity > “ช้อป ชิม กิน เที่ยว” ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

                 “ช้อป ชิม กิน เที่ยว” ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

PTN_6765-S

             สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ร่วมจัดงาน “ช้อป ชิม กิน เที่ยว” ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย และสถานการณ์ท่องเที่ยวของโลก จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง และยังมีการประกวดแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาชั้นปี 3 ที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นปีแรกของคณะและสถาบัน

PTN_6762-S

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นประธานเปิดงาน “ช้อป ชิม กิน เที่ยว” ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พร้อมด้วย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม อุปนายก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เจ้าหน้าที่กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (HTM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และสื่อมวลชนร่วมเปิดงานคับคั่ง

PTN_6784-S

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล กล่าวว่า “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เราเป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบเรียนไปทำงานไป ในระหว่างเรียน 4 ปี อัตราส่วนที่ไปทำงานเป็น 40 % ของ 4 ปี ทุกครั้งที่ทำงานนั้นเรามีหน่วยกิตให้ เพราะเราเชื่อว่าในระหว่างเรียนต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ชีวิต เวลาไปทำงานจริงมันถึงจะมีความพร้อม นักเรียนที่จบแล้วจะมีทัศนคติที่ว่าจบแล้วต้องเป็นนายคน มันไม่ใช่เราต้องทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเอง ศึกษาขวนขวาย ต้องคิดเป็นมองการณ์ไกล ถึงจะเป็นผู้นำได้

PTN_6752-S

เวลาเราจัดกิจกรรมเราก็มุ่งไปว่าเด็กจะต้องทำงานให้สำเร็จ จัดกิจกรรมจริงๆเขาทำอย่างไร พันมิตรที่มาวันนี้เป็นตัวอย่างให้เราไปฝึกงานได้ เป็นตัวอย่างให้เราไปทำงานในวงการท่องเที่ยวได้ ทุกคนต้องเตรียมการแบบมืออาชีพที่เขาทำกัน คุยกับลูกค้าด้วยวิธีนี้ กิจกรรมในครั้งนี้เราพยายามจะจัดให้บ่อยๆอย่างน้อยก็ปีละครั้ง ทุกรุ่นที่จะจบจะต้องผ่านกิจกรรมในวันนี้ทั้งสิ้น”

PTN_6742-S

PTN_6789-S

PTN_6756-S

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) บรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคใหม่

PTN_6744-S

PTN_6795-S

PTN_6758-S

นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม อุปนายก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) บรรยายเรื่องการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่

PTN_6768-S

PTN_6755-S

เจ้าหน้าที่กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บรรยายเรื่อง สถานการท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

PTN_6820-S

PTN_6815-S

PTN_6824-S

นอกจากนี้ยังมีภายในงานยังมีการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

PTN_6779-S

PTN_6770-S

การออกบูธของบริษัทของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และบูธขายอาหารอร่อยจากทั่วประเทศ

PTN_6781-S

PTN_6826-S

PTN_6777-S

PTN_6775-S

“ช้อป ชิม กิน เที่ยว” ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ Exhibition Hell สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี