THEWAYNEWS > Hot > ททท. จับมือ ทกจ. สร้างภาพจำใหม่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

                ททท. จับมือ ทกจ. สร้างภาพจำใหม่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

NAR_6132-S

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยว “FAM TRIP” ไทย – มาเลเซีย) นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านความพร้อมตัวแหล่งท่องเที่ยว (Supply Site) และการนำเสนอสินค้าพร้อมขาย (Demand Site) เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซีย มาเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้น

0884

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานต้อนรับ นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส นายนิวัฒน์ จิรวิชญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส นายกัณตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี

NAR_6155-S

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “การนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มาช่วยกันผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย

NAR_6125-S

ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งดูแลภาพร่วมของการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด ทั้งทางด้านตัวแหล่งท่องเที่ยว และการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จะให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านคมนาคม ความสะอาดของตัวเมือง และที่สำคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เรารับรองว่าเราจะดูแลอย่างเต็มที่ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลย์ ที่ยังไม่เคยมาสัมผัสความน่ารักของชาวเมืองนราธิวาสก็อยากให้ลองมาสักครั้ง ส่วนนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วก็ขอให้กลับมาอีก เพราะนราธิวาสของเรายังมีเสนห์ให้ท่านหลงใหลพร้อมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ คอยต้อนรับการมาเยือนของท่าน”

NAR_6699-S

นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือทางด้านซัพพลาย ไซต์ (Supply Site) ฉะนั้นเราจะต้องเขาไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมสมบรูณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น การเข้าถึงแหล่งสะดวกไหม มีห้องน้ำสะอาดพอเพียงหรือเปล่า ป้ายบอกทาง จุดเช็คอินต่างๆพร้อมไหม รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เนตด้วย ถ้าไม่มีเราจะได้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการ หรือถ้าสิ่งไหนเราทำได้เองเราก็จะทำ เพราะนักท่องเที่ยวสมัยนี้ขาดอินเตอร์ไม่ได้ เราก็เสียโอกาสด้วยนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่สามารถสื่อสารให้โลกออนไลน์รับรู้ได้

NAR_5963-S

ในปีนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่จะกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง จากเงินงบประมาณที่จะมาพัฒนาตัวแหล่ง และเงินรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เราต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ว่าคนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ มีความสามัคคีร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหน เพราะหัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องระเบิดจากข้างใน จะไปบังคับให้เขาทำไม่ได้เพราะมันจะไม่ยังยืน เราต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษากับเขา ทั้งทางด้านงบประมาณและองค์ความรู้ จนสามารถเป็นสินค้าพร้อมขายแล้วเราก็จะส่งต่อให้ทาง ททท. ต่อไป

NAR_6698-S

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า “ทาง ททท. สำนักงานนราธิวาส มีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านดีมานด์ไซต์ (Demand Site) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้น อย่างแรกเลยเราต้องสร้างภาพจำใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ว่าเข้าในพื้นที่แล้วจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์สมบรูณ์อยู่ ชื่นชมเสนห์ของคนท้องถิ่นที่มีแต่ความจริงใจ ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างแต่สวยงาม นำเอาประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้ไปบอกต่อ กับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

NAR_6669-S

เราได้ว่างแผนการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการเลือกสินค้าพร้อมขายที่เห็นชอบกับ ทกจ. แล้วมาทำประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ผ่านทุกช่องทางที่เราได้เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาในครั้งนี้ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ มาช่วยกันสร้างภาพจำใหม่ที่สวยงามให้กับพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วกลับมาอีก และกลับไปบอกต่อปากต่อปาก ซึ่งเป็นการทำประชาสัมพันธ์ที่ดีมากอีกช่องทางหนึ่ง สุดท้ายเราก็จะเน้นไปที่การเพิ่มระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เราจะไม่เร่งที่จะเพิ่มปริมาณจนทำให้เกิดปัญหากับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ค่อยๆก้าวไปที่ละก้าวอย่างมั่นคง โตอย่างช้าๆ ไม่เน้นปริมาณแต่จะเน้นไปที่คุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก”

NAR_6659-S

ทริปนี้มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธททท.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จากการนำของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากหาดใหญ่ และเอเยนซี่จากมาเลเซีย รวมแล้วกว่าร้อยคน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปสร้างเส้นทางท่องนำนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองนราธิวาส

NAR_5798-S

NAR_5859-S

NAR_5901-S

NAR_6057-S

NAR_6062-S

NAR_6001-S

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอ่าน ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำจากกระจูด ที่หมู่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง ตกเย็น นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซีย ที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี

NAR_6309-S

NAR_6282-S

NAR_6327-S

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ออกเดินทางไปยังอำเภอสุคิริน กราบสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ชมรำร่อนทองพร้อมรับประทานอาหารกลางกับชุมชน ช่วงบ่ายชมการสาธิตการร่อนทองของชาวบ้านชุมชนภูเขาทอง และไปดูต้นสมพงยักษ์ที่หน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา

4NAM_0803-S

NAR_6492-S

NAR_6588-S

NAR_6623-S

วันที่ 25 มีนาคม 2561 ช่วงเช้าเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ณ วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ต่อด้วยการไปชมสะพานคอยร้อยปี และไปเลือกซื้อปลากุเลา ราชาปลาเค็มแห่งตากใบ เป็นของฝากกลับบ้าน ปิดท้ายทริปด้วยการไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

NAR_6662-S

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยว “FAM TRIP” ไทย – มาเลเซีย) “ททท. จับมือ ทกจ. สร้างภาพจำใหม่ 3 จังหวัดชายแดนใต้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561ณ จังหวัดนราธิวาส

สอบถามข้อูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว อ.เบตง ที่อยู่ : 102/3 หมู่ 2 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์. 0 7352 2411 โทรสาร. 0 7352 2412 อีเมล: tatnara@tat.or.th เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/narathiwat