THEWAYNEWS > Hot > “ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม”

“ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม”

PAB_4211-S

        จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารประโยชน์) หอการค้าจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุม จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นเปิดเมืองปทุมธานี 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม” ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเป็นครั้งแรก ที่เชิญชวนนักปั่นจักรยานจากจังหวัดอื่นมาร่วมปั่นด้วย การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเปิดเมืองในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานชาวจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักสถานที่น่าสนใจในจังหวัดปทุมธานี ได้รับประทานอาหารอร่อย และยังได้ร่วมการกุศลอีกด้วย

PAB_4166-S

          ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าว  “ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม” พร้อมด้วย คุณรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนายการ สำนักงานกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายอรรถพล อรุโณรส ประธานคณะทำงานจัดงาน นายปกรพัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานฝ่ายประสานงาน นายไชยณรงค์ ช้างสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารประโยชน์) แพทย์หญิงชลนิสา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหลวง และสื่อมวลชนร่วมเปิดงาน

PAB_4199-S

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในการออกกำลังกาย และการเดินทางที่ไม่ก่อมลพิษ ส่งเสริมผู้รักการปั่นจักรยานทั้งในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงให้รู้จักเส้นทาง แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วัดวาอารามที่น่าสนใจในเขตอำเภอคลองหลวง หนองเสือ และธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้นักปั่นได้ลิ้มรสอาหารที่ขึ้นชื่อของปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยว และรณรงค์หารายได้ เงินบริจาค มอบให้โรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล

PAB_4234-S

เส้นทางปั่นแบ่งเป็น  2 ระยะ คือ A ระยะทาง 75 กิโลเมตร และเส้นทาง B ระยะทาง 35 กิโลเมตร เป็นการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวและออกกำลังกาย นักปั่นจะได้สัมผัสบรรยากาศริมคลอง 5 คลอง 6 คลอง 9 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเพื่อการชลประทานในสมัยรัชการที่ 5 เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัดข้างเคียง ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานและเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ และเกิดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่เรืองชื่อ บนเส้นทางปั่นมีจุดแวะพักซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี คือพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วัดปัญญานันทาราม

PAB_4293-S

 

การปั่นไม่เน้นความเร็วมากนัก ไม่มีรถนำขบวน ไม่มีการปิดถนน มีป้ายบอกทางแยกสำคัญ ๆ เน้นการปั่นตามกฏจราจร โดยจะใช้ถนนร่วมกับพาหนะอื่นทั่วไป มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการข้ามแยกสำคัญ มีรถพยาบาลและหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ มีประกันอุบัติเหตุให้นักปั่นทุกคน ที่จุดแวะพักมีน้ำและผลไม้บริการ ผู้ที่ปั่นครบและถึงเส้นชัย 5 อันดับแรกแบ่งเป็นชายและหญิงของประเภทระยะทาง 75 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล รวม 10 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลให้กับทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมปั่นมากที่สุด 5 รางวัล และรางวัลสำหรับผู้ปั่นถึงเส้นชัยที่มีอายุมากสุดแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ 1 รางวัล  ผู้สมัครทุกคนจะได้เสื้อปั่นจักรยานสีสันสดใส และ พวงกุญแจเป็นที่ระลึก”

PAB_4216-S

คุณรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนายการ สำนักงานกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงาน ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม จึงได้เข้าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยายในครั้งนี้ น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวในฐานะนักปั่น เดินทางมาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้น ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของคนเมืองปทุม ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ของคนท้องถิ่น มากินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวปทุมด้วย

PAB_4204-S

ก็หวังว่าการจัดปั่นในครั้งนี้จะได้ผลระยะยาว ในเรื่องของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้เห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองปทุมในแง่ของการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ และการท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาการเป็นตัวตนของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยววิถีไทยใกล้กรุงที่อยู่ห่างไม่ไกลตัวท่าน หรือสุขกลางใจใกล้แค่แอื้อม เหมาะสำหรับเยาวชนและครอบครัว พาเยาวชนมาปลูกปัญญา มาเที่ยวงานครั้งนี้กันเยอะๆนะคะ แล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไป”

PAB_4192-S

การจัดกิจกรรมปั่นเปิดเมืองครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดมเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงพบาลมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 500 ขาดแคลนเงินทุนที่จะนำมาพัฒนาบริการของโรงพยาบาล จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาค เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำไปซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน เครื่องบริหารข้อเข่า ฯลฯ และปรับปรุงอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยและกายภาพ ในปัจจุบันโรงพยาบาลคลองหลวงกำลังอยู่ระหว่างการขอยกระดับขนาดของโรงพยาบาลจาก 30 เตียงเป็น 150 เตียง มีการให้บริการแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับกับผู้ป่วยที่มารับบริการและการขยายตัวของชุมชน หมู่บ้าน อุตสาหกรรมในอำเภอคลองหลวงที่เพิ่มขึ้น

PAB_4174-S

ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย ผู้จัดได้ประสานงานกับตำรวจ ส่วนราชการในท้องถิ่น และอาสาสมัครประจำจุดต่างๆ เพื่อดูแลการปั่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย และได้กระจายอาสาสมัครจักรยานกู้ชีพไว้ตามจุดต่าง ๆ จัดเตรียมรถพยาบาลไว้ให้การช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีโรงพยาบาลคลองหลวงเป็นศูนย์กลางในการให้การช่วยเหลือ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ncvpd.net และสามารถสมัครได้ที่ http://event.thaimtb.com

PAB_4185-S

PAB_4178-S

PAB_4180-S

การระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยโรงพยาบาลคลองหลวงมีหลายรูปแบบ เช่น มีการขอรับบริจาคผ่านทางองค์กรผู้ร่วมจัด มีการผลิตเสื้อยืดออกจำหน่าย มีการปั่นจักรยานบอกบุญ เชิญชวนให้ผู้พบเห็นร่วมบริจาคไปตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตลาด ๆ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคมนี้จะมีการปั่นจักรยานระดมทุนที่ตลาดไท ซึ่งผู้บริหารตลาดไทให้การสนับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ประสงค์จะทำบุญสร้างกุศลร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลคลองหลวงสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชี “โรงพยาบาลคลองหลวง” ได้โดยตรงที่บัญชีต่อไปนี้

PAB_4213-S

“ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม” จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี