THEWAYNEWS > News > สทท. จัดโครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3 ให้กับ 3 ชุมชนต้นแบบของอพท.

                สทท. จัดโครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3 ให้กับ 3 ชุมชนต้นแบบของอพท.

PTN_7951-S

             สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ลงพื้นที่อู่ทอง จัดอบรมใน โครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3ให้กับชมรมส่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทราวรดี อู่ทอง ชุมชนต้นแบบของ อพท. ในวันที่ 3 เมษายน 2561  ต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อให้ชุมชนเมืองโบราณทราวรดี อู่ทอง สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ได้ด้วยตัวเอง ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

PTN_7946-S   

นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – หัวหน้าคณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คทชส.) เป็นหัวหน้าคณะทดลองเที่ยวลงพื้นที่พิเศษแหลมกลัด จังหวัดตราด โดยมี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – คณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน นายกันตพงศ์ ธนเนืองโรจน์ ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – คณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย และสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองโบราณทราวรดี อู่ทอง ร่วมอบรม

PTN_7960-S

นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ กล่าวว่า “ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

PTN_7939-S

ที่ให้เรามาช่วยพัฒนา สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ให้กับชุมชนต้นแบบของ อพท. มาถึงวันนี้ โครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งในโครงการนี้เราจะเน้นให้ ชุมชนสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ หาลูกค้า วางแผนการทำการตลาดได้ด้วยตัวเอง

 

PTN_7953-S

นายมานิตย์ บุญฉิม กล่าวว่า “โครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 1 เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ฝึกให้ชุมชนชนต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปการทดลองเที่ยว ระยะที่ 3 เป็นอะไรที่ต้องถามกับชุมชนว่ามีความพร้อมที่จะไปต่อไหม เพราะจะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวจริงเสียงจริง เสียเงินจริงๆในการมาเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน

PTN_7942-S

แน่นอนนักท่องเที่ยวต้องคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นชุมชนจะต้องมีความพร้อมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านต่าง ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว เราจึงเน้นไปที่การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ สร้างแฟนเพจเฟสบุ๊ค หรือการค้าทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ให้กับชุมชนที่พร้อมที่ทำตลาดทางออนไลน์และเดินได้ด้วยขาของตัวชุมชนเอง”

PTN_7938-S

 

สทท. จัดโครงการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3 ให้กับ 3 ชุมชนต้นแบบของอพท. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.เขต 7) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี