THEWAYNEWS > Hot > “หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)”

 

                            “หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)” 

ISA_4566-S

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดงาน “หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดปี และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเข้าร่วมงาน หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้าน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก 

ISA_4561-S

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน คุณพ่อ ป. ฉลาดน้อย และสื่อมวลชนร่วมแถลงคับคั่ง

ISA_4610-S

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์รถไฟ และเครื่องบิน กว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้ง ขอนแก่น – กรุงเทพฯ, ขอนแก่น – เชียงใหม่, ขอนแก่น – หาดใหญ่ และขอนแก่น – ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักที่มีสามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง

ISA_4470-S

พรั่งพร้อมด้วยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ร่วมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟรางคู่ – ทางรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-นครพนม, โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา เฟส 1 สายเหนือ – ใต้ การดำเนินการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart City นอกจากนี้ยังมีรถขอนแก่น City Bus รถโดยสารปรับอากาศ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น Free WIFI, ระบบ GPS ตรวจสอบตำแหน่งรถ, กล้อง CCTV ภายในรถที่เปิดให้บริการเส้นทางจากสนามบินเข้าสู่เมืองขอนแก่น และเส้นทางภายในตัวเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนอีกหลากหลายโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ISA_4443-S

จังหวัดขอนแก่นยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปีด้วยกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล งานสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานวิสาฆบูชา@วัดทุ่งเศรษฐี งานเทศกาลอาหารทะเล@เมืองขอนแก่น งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์  ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ให้เป็น 1 ใน 5 MICE City ของประเทศ คือเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้จัดทำแผนการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมงานล่วงหน้าอีกหนึ่งเทศกาลที่น่าสนใจคือ งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน งานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน โดยปีนี้จะมีกิจกรรม คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง”

ISA_4594-S

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นอีก 1 ช่องทางที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงาน เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ททท. จึงได้จัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนคร เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก การจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้าน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก

ISA_4493-S

โดย ททท. ได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสาน หมอลำ โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณ ซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานที่พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของหมอลำอีสานที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสาน และประเทศไทยตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรม หมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ISA_4475-S

ภายในงานมีขบวน Carnival 9 ขบวนที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่หมอลำพื้นบ้าน หมอลำประยุกต์ หมอลำร่วมสมัย มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงหมอลำ จากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง อาทิ มนตรี เพชรพระยืน, ประวิทย์ เพชรลำชี ซึ่งถือเป็นคณะหมอลำซิ่งที่มีชื่อเสียง มีเวทีการแสดง 3 เวทีที่จะเผยแพร่การแสดงในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นพื้นที่ภาคอีสานแบบแซบนัวคาร์นิวัล ที่พลาดไม่ได้”

ISA_4502-S

การจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการกระตุ้นให้ศิลปินหมอลำ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้เห็นความสำคัญของการแสดงหมอลำ และสร้างรายได้ให้กับศิลปวัฒนธรรมที่มีความยาวนาน ให้อยู่คู่กับคนไทย และภาคอีสานตลอดไป ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

ISA_4514-S

วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีพืธียกอ้อ ยอครู เป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ โดยเชิญศิลปินครูหมอลำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพของศิลปินหมอลำมาร่วมงานครั้งนี้ และการแสดงจากศิลปินหมอลำ 3 วัน โดยในวันที่ 31 ท่านจะได้พบกับศิลปินหมอลำ คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน คุณพ่อ ป. ฉลาดน้อย แม่ราตรีศรีวิไล คุณแม่อุษาหนึ่งในสยาม คณะหนูภาร วิเศษศิลป์ คณะหมอลำหนึ่งในสยาม

ISA_4586-S

วันที่ 1 เมษายน 2561 ขบวนคาร์นิวัล ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 ขบวน โดยขบวนที่ 1 – 8 ที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่หมอลำพื้นบ้าน หมอลำประยุกต์ และหมอลำร่วมสมัย โดยจะมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1,000 คน โดยเน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำและการแต่งกายของเหล่าศิลปินหมอลำ ที่มีความสวยสดงดงามและอลังการ โดยขบวนที่ 9 ขบวนความสนุกสนาน ในชื่อชุด “Cool Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” ที่จะนำเสนองานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัวคาร์นิวัลที่พลาดไม่ได้

ISA_4386-S

การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน 3 เวที ซึ่งท่านจะได้พบกับ หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ คณะหมอลำซิ่ง “มนตรี เพชรพระยืน” คณะหมอลำซิ่ง “ประวิทย์เพชรลำชี” และคณะหมอลำหมู่ “หนึ่งรุ่งทิวา อำนวยศิลป์” โดยแต่ละเวทีจะต้องนำเสนอเรื่องราวของการแสดงหมอลำที่แตกต่างกัน ดังนี้

เวทีที่ 1 เป็นเวทีหลัก สำหรับจัดกิจกรรมพิธียกอ้อ ยอครู, พิธีเปิดงานหมอลำคาร์นิวัล และการแสดงหมอลำที่นำเสนอภาพรวมของศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอลำเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มรดกทางภูมิปัญญาให้มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในทุกด้านจากอดีตถึงปัจจุบัน

เวทีที่ 2 สำหรับการแสดงหมอลำที่นำเสนอการพัฒนาการของศิลปะการแสดงหมอลำ อาทิ หมอลำแคน หมอลำสั้น แคนประยุกต์และหมอลำซิ่ง เป็นต้น

เวทีที่ 3 สำหรับการแสดงที่นำเสนอการแสดงหมอลำที่ให้ความเพลิดเพลินเข้ากับยุคสมัยรับกับกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานทั่วไป

ISA_4396-S

วันที่ 2 เมษายน 2561 การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน 3 เวที เหมือนวันที่ 1 เมษายน 2561 มีศิลปินหมอลำประกอบไปด้วย หมอลำหมู่คณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” หมอลำซิ่งคณะ “ทิดสา วาทะศิลป์” และคณะหมอลำหมู่ “รัตนศิลป์ อินตราไทยราษฎร์”

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส เสน่ห์อันหลากหลายในวิธีวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่ขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๑ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๖ ทุกวันในเวลาราชการและติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook .com/TAT.KhonkaenOffice

หมอลำ-S

งานแถลงข่าว “หมอลำคาร์นิวัล 2561 (Mor Lum Carnival 2018)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร