THEWAYNEWS > Hot > “3ก. กอด กิน เก็บ” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี

 

           “3ก. กอด กิน เก็บ” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี

ANC_2000-S

           สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดแฟมทริป “3ก. กอด กิน เก็บ” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สัมผัสเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในเมืองรอง และแต่งชุดไทยเข้าวังร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายร์มหาราช 

ANC_1805-S

นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในตีม “กอด” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี ซึ่งเราได้พาสมาชิกของสมาคมฯและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี ในครั้งนี้เราเน้นกิจกรรมอยู่ 2 อย่าง คือมาท่องเที่ยววิถีชุมชน และเที่ยวชมอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งทางสมาคมฯเรามีกิจกรรมอยู่ 3ก. ด้วยกัน

ANC_2125-S

ก.แรกคือการกิน เราจะมากินอาหารในชุมชน ปกติเราก็จะไปกินในร้านอาหารหรือที่โรงแรมหรูๆ แต่คั้งนี้เราพามากินในชุมชน ก็จะสัมผัสได้เลยว่าอาหารในชุมชนอร่อยไม่แพ้ที่ภัตตราคารเลย เราได้กินปลาสดๆ พริกผักสดๆเลย นี่แหละที่เราอยากจะบอกนักท่องเที่ยวว่า ในชุมชนก็มีอาหารอร่อยๆอยู่มากมาย และยังได้ชมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอีกด้วย

ANC_2350-S

ก.ที่ 2 เรามากอดวัฒนธรรมความเป็นไทย กอดเรื่องของการแต่งชุดไทย เราจะแต่งชุดไทยเข้าไปเที่ยวชมงานวังพระนารายณ์ เราจะไม่เขอะเขินเลยเพราะที่จังหวัดลพบุรีเขารณรงค์ให้แต่งชุดไทยกันทั้งเมือง เราอยากให้ทุกคนมากอดวิถีความเป็นไทยในงานนี้ เราจะได้ไม่อายที่จะแต่งชุดไทยไปในงานต่างๆ

ANC_2514-S

ก.ที่ 3 ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บ เราจะต้องไม่ลืมเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้แหลล่งท่องเที่ยวของเราสะอาดสวยงามปลอดภัย ฉะนั้นในทริปนี้เราก็พาสมาชิกของเรามาเก็บขยะด้วย ก็สนุกสนานกันไป ทั้ง 3ก. ในปีนี้ทางเน้นหนักไปในทางนี้ คือเรื่องของการ กิน กอด เก็บ ทริปนี้เราก็ได้ครบทั้ง 3ก.เลย ก็อยากจะฝากคนไทยให้เที่ยวเมืองไทย ให้รักษาความเป็นไทย อัตลักษณ์วัฒนธรรม เสน่ห์เมืองไทยไม่ไปไม่รู้ครับ”

ANC_2890-S

ดร.สยามล ชัยรัตนอุดมกุล หัวหน้าสาขาท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “เราในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดทำโครงการ การจัดการบริหารการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ โครงการนี้เรามุ่งเน้นการท่องเที่ยวในชุมชน ที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองเป็นหลัก โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนมาทดลองเที่ยว เพื่อที่สะท้อนความคิดเห็นว่าเราจะพัฒนาชุมชน และนำไปปรับปรุงได้อย่างไร อีกด้านหนึ่งก็นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน ในแหล่งชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จแล้ว นำความรู้ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ จะได้เกิดประสบการณ์ร่วมกันแล้วนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

ANC_2143-S

โครงการนี้เราต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนใหม่ๆ และต้องเป็นไปตามความต้องการของชุมชนนั้นๆด้วย ประโยชน์ที่จะได้รับในครั้งนี้คาดว่าชุมชนจะมีความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น และสามารถที่จะจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ด้วยตัวเอง และมุ่งไปสู่ความยั่งยืน สุดท้ายแล้วการท่องเที่ยวก็จะส่งผลให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ANC_1960-S

ในอนาคตเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯของเราเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้นชุมชนใดที่มีความสนใจการจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชน ทางมหาวิทยาลัยฯของเรา โดยคณะผู้วิจัยก็ยินดีให้ความช่วย ทั้งทางด้านงบประมาณ และองค์ความรู้วิชาการด้านการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะต่างๆแก่ชุมชนนั้นจะได้เดินไปถูกทาง ทั้งนี้ชุมชนก็ต้องมีความพร้อมจากการร่วมแรงร่วมใจ ของชุมชนเป็นที่ตั้งทำก่อนเป็นอันดับแรกก่อน”

ANC_1793-S

ANC_1832-S

 

“3ก. กอด กิน เก็บ” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี เริ่มต้นขึ้นที่วัดขุนอินทประมูลเป็นที่แรก กราบสักการะองค์พระนอนสร้างในสมัยอยุธยา เล่ากันต่อมาว่าท่านขุนอินนำเงินที่ยักยอก จากภาษีที่จะส่งเข้าคลังหลวงที่อยุธยามาสร้างวัด ต่อมาถูกจับได้เลยถูกประหารชีวิต เขาว่ามากราบพระนอนที่วัดขุนอินทประมูลแล้วจะมีอายุยืนยาว

ANC_1901-S

ANC_1877-S

ANC_1868-S

ตลาดเจ้าโรงทอง เป็นตลาดโบราณอายุนับร้อยปี ภายในตลาดขายของที่ใช้ในชีวิตประวัน เสน่ห์ของตลาดนี้ก็คือยังมีร้านที่ขายของในแบบเดิมๆครั้งเมื่อตอนเปิดตลาด ร้านขายกาแฟโบราณ ร้านขายขนมบ้าบิ่น และที่สำคัญมีร้านที่ขายขนมกลีบลำดวน ซึ่งหากินได้ยากแล้วในปัจจุบัน ด้านยังตลาดยังมีศาลเจ้าที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาดโรงทองให้กราบบูชาด้วย

ANC_2018-S

ANC_1973-S

ANC_1938-S

ANC_2128-S

ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 มาอาศัยอยู่ในประเทศหลายจังหวัด เรียกตัวเองว่า “ลาวเวียง หรือ ลาวครั่ง” มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตัวเอง เช่นการบายศรีสู่ขวัญแด่แขกผู้มายือน ฟ้อนลาวเวียง การท่อผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ในพระอุโบสถวัดเนินก็มีพระพุทธมาลีศรีเนินขามประดิษฐานให้คนในชุมชนได้กราบไหว้บูชา

ANC_2326-S

ANC_2312-S

ANC_2303-S

บ้านสวนขวัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวโดยชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้รับการทำสปาเท้า การสาธิตการทำไขเค็มใบเตย การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ปิดท้ายด้วยการล่องเรือชมความงามของลุ่มแม่น้ำบางขามยามเย็น

ANC_2690-S

ANC_2345-S

ANC_2338-S

ร่วมงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ งานสมเด็จพระนารายร์ฯในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก คนลพบุรีเองก็แต่งชุดไทยเข้างานพระนารายณ์ฯกันเกือบร้อยเปอร์เซ็น นักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมแต่งชุดเข้างานกันเกือบทั้งหมด คณะของเราก็ทำกิจกรรมกอดที่ 2 คือกอดวัฒนธรรมด้วยการแต่งชุดไทยเข้าร่วมงานกันเกือบทั้งหมด ภายในเวทีใหญ่จัดเป็นดินเนอร์ขันโตก บริเวณรอบนอกมีการแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องในสมัยพระนารายณ์ มีร้านอาหารชาววังให้นักท่องเที่ยวหาซื้อกินกันตามชอบใจ

ANC_2462-S

ANC_2517-S

วัดเขาพระ ตั้งอยู่ที่ ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีบันไดขึ้นทางหน้าวัด และทางรถขึ้นด้านข้างวัด ภายในวัดมีพระอุโบสถตั้งอยู่ตรงกลาง องค์พระธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ทางด้านขวา มีหลวงพ่อโตตั้งประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้าย ที่วัดนี้คณะของเราก็ทำกิจกรรม ก.ที่3 คือการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการเก็บขยะที่วัดเขาพระ

ANC_2625-S

ANC_2615-S

ANC_2638-S

ตลาดบ้านดินมดแดง ตั้งอยู่บ้านโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เดิมเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำบ้านดิน และปั้นตุ๊กตาดินจำหน่าย บุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้เยี่ยมชมได้ ต่อมาเปิดเป็นตลาดชุมชนให้คนในชุมชน และใกล้เคียงนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่าย คนในชุมชนที่มีความสามารถในการทำอาหารท้องถิ่นมาเปิดร้านค้าขาย ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ANC_2937-S

ANC_2851-S

บ้านหินสองก้อน ตั้งอยู่ที่บ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นหมู่บ้านทำดินสอพองมายาวนาน เนื่องจากดินบริเวณนี้เป็นดินขาวที่เหมาะสำหรับทำดินสอพอง ไม่เหมาะสมทำการเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลาย ไม่เฉพาะทำดินสอพองขายเท่านั้น ดินสอพองสามารถทำเป็นวัตถุดิบในการทำไข่เค็ม เป็นส่วนผสมของแป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ธูป และตุ๊กตาลิงในรูปต่างๆ เป็นของฝากจากลพบุรี

ANC_2967-S

ANC_2956-S

ANC_2941-S

สักการะศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่า ศาลสูง เนื่องจากศาลตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงที่อยู่สูงจากพื้นดิน สันนิษฐานว่าสถาปัตยกรรมขอมโบราณนี้สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่กลางเมืองลพบุรี เป็นที่เคารพบูชาของชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมากราบบูชาและแก้บน ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

ANC_3010-S

ANC_3014-S

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตั้งอยู่ที่ค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  จากแหล่งท่องเที่ยวค่ายบางระจัน กลายมาเป็นตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันได้ไม่ถึง 2 ปี ด้วยการรวมตัวของคนในชุมชนบ้านบางระจัน จัดตั้งเป็นตลาดขายของกินของใช้ที่ทำขึ้นโดยคนในชุมชน ไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นได้ มีขายเฉพาะที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันเท่านั้น นอกจากนี้พ่อค้าแม่ขายชาวบางระจัน ยังร่วมใจกันสร้างเอกลักษณ์ให้กับตลาด ด้วยการแต่งตัวย้อนยุคเป็นชาวบ้านบางระจันในสมัยอยุธยา รวมถึงการใช้ภาษาพื้นเมืองสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย

ANC_2308-S

FAM TIP “3ก. กอด กิน เก็บ” วิถีความเป็นไทย @ ชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชัยนาท – ลพบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี