THEWAYNEWS > Hotel & Resort > โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น มาตราฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกืฬา

        โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

        เรื่อง/ภาพ สุเทพ ช่วยปัญญา

PIT_5072-S

        เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาดูการท่อผ้าลายขิดเพิ่มมากขึ้น คนในชุมชนก็ร่วมกันเปิดโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นขึ้น ปัจจุบันมีทั้ง 23 หลังคาเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวไปครั้งละประมาณ 100 คน 

PIT_4728-S PIT_4727-S PIT_4726-S PIT_4724-S PIT_4723-S

        รับได้ครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยวทั่วไปที่จองเข้ามา หรือจะ Walk in เข้ามาก็สามารถรับได้ บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้า และอาหารค่ำ

PIT_4715-S PIT_4712-S PIT_4708-S PIT_4707-S

       ลักษณะเด่นของ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ก็คือบ้านแต่ละหลังที่ทำเป็นโฮสเตย์จะอยู่ในละแวกเดียวกัน มีทางเดินเชื่อมถึงกันนักท่องเที่ยว เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน สามารถเดินไปมาหาสู่กันได้ทั้งกลางคืนกลางวัน

PIT_4683-S PIT_4678-S PIT_4673-S PIT_4672-S PIT_4666-S PIT_4665-S PIT_4661-S PIT_4659-S PIT_4656-S PIT_4652-S PIT_4650-S PIT_4649-S

     ไม่ต้องภวังค์ถึงอันตรายจากสัตว์ต่างๆในเวลากลางคืน ห้องพักแต่ละหลังก็มีให้เลือกหลายแบบ มีทั้งแบบนอนกับเจ้าบ้านเลยก็ได้ หรือจะแยกมานอนเรือนชานที่แยกออกต่างหากก็ได้ ห้องน้ำกับห้องอาบน้ำก็มีให้บริอย่างพอเพียง ความสะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญจนได้รับ มาตราฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกืฬา