THEWAYNEWS > Hot > TFOPTA เลือกตั้งใหม่ได้ “โกจง” ชำนาญ ศรีสวัสดิ์” แห่งเกาะพีพี ทัวร์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯคนใหม่

     TFOPTA เลือกตั้งใหม่ได้ “โกจง” ชำนาญ ศรีสวัสดิ์” แห่งเกาะพีพี ทัวร์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯคนใหม่

KJS_1390-S

              สุเทพ ช่วยปัญญา รายงาน

       สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 พร้อมเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ฯคนใหม่ได้ “โกจง” ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ แห่งเกาะพีพี ทัวร์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯคนใหม่แทน นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสมาพันธ์ฯคนเก่าที่หมดวาระลง พร้อมเลือกกรรมการทั้ง 13 เขต จากทั่วประเทศไปในคราวเดียวกัน เพื่อบริหารงานด้านท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ให้เดินหน้าต่อตามวาระ 2 ปี

KJS_1401-1S

        นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร อดีตประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จับมือแสดงความยินดีกับ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) คนใหม่ ในโอกาสที่ได้รับเลือตั้งจากสมาชิก TFOPTA ทั้งหมด 71 สมาคม มาเข้าประชุม 48 สมาคม ให้เป็นประธาน TFOPTA แบบไร้คู่แข่ง พร้อมได้กรรมชุดใหม่  รวม 13 คน จาก 13 เขต ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

KJS_1410-S

         นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ ต้องขอขอบคุณสมาชิกกว่า 70 สมาคม ในส่วนภูมิภาคจากทั่วประเทศ เป็นอย่างยิ่งที่ไว้ว่างใจ และให้เกียรติเลือกผมเป็นประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) คนใหม่ ผมได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วว่าจะลงสมัครตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ก็เห็นด้วยกันทุกคน การที่จะมาบริหารงานให้สมาพันธ์ฯ ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ไม่มีรายรับนอกจากการค่าสมาชิก ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างมาก ผู้นำไปประชุมที่ไหนต้องจ่ายค่าเครื่องบิน ที่กิน ที่นอน เอง อย่างน้อยเราต้องมีบัดเจทส่วนหนึ่ง ต้องมีจิตสาธารณะพร้อมสมควรจึงจะเข้ามาตรงนี้ได้ เสียสละทั้งเงิน ทั้งเวลาของครอบครัว เมื่อครอบครัวให้การสนับสนุน ผมก็ยินดีอาสาเข้ามาทำงานนี้

KJS_1404-S

          ผมรู้สึกว่าตัวเองนี่เกิดจากศูนย์ คลุกคลี่กับการท่องเที่ยวตั้งแต่ผมเป็น Beach Boy ทำงานทัวร์สำเร็จมาเรื่อยจนมาเป็นเกาะพีพีทัวร์ น่าจะใหญ่ที่สุดในกระบี่ตอนนี้ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ก็เป็นมาแล้ว ผมคิดว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ ไม่ใครคิดที่จะไปช่วยสังคมเลย ผมว่ามันก็ไม่ถูก เราได้จากสังคมเราได้จากนักท่องเที่ยว เราก็ควรคืนกลับให้สังคมบ้าง ก็เลยอยากมาทำงานให้กับสมาพันธ์ฯ

KJS_1297-S

       สิ่งแรกที่ผมจะทำในงานนี้นั้น ภูมิภาคนี่จริงๆคือใคร สมาคมในส่วนภูมิภาคนั้นส่วนใหญ่คือเจ้าของโปรดักส์ ไม่จะเป็นเจ้าของร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็คือภูมิภาคทั้งหมดที่เราอยู่รวมกันนี้ ผมอยากจะสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวของสมาชิกให้มีมาตราฐานเดียวกันก่อน ด้วยการเข้าถึงและเข้าใจ เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทุกจังหวัดไม่ใช่ว่าจะทำโฮมสเตย์ได้เหมือนกันหมด  มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้สำเร็จมากสำเร็จน้อย ไม่ใช่ทุกคนผลิตโปรดักส์เดียวกันหมดก็พากันเจ๋งทั้งระบบ ใครมีสินค้าอะไรที่พร้อมขายก็ขายไปก่อน คนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องพัฒนาให้มีความพร้อมก่อน เราต้องเข้าใจถึงโปรดักส์ว่ามีจุดเด่นแบบไหนเพื่อไม่ให้สินค้าไปซ้ำกัน

KJS_1313-S

       เมื่อเราสร้างมาตราฐานให้กับสินค้านั้นๆแล้ว ก็ให้คนในจังหวัดนั้นๆเที่ยวกันเอง เที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงก่อน ต่อจากนั้นก็ค่อยเที่ยวข้ามภาคเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งและกัน เมื่อเรามีมาตราฐานแล้วเที่ยวข้ามภาคได้ เสียงบ่นไม่ค่อยมี เราค่อยดึงนักท่องเที่ยวจากส่วนกลางเข้ามา เรามีพันธมิตรจากสมาคมท่องเที่ยวจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น สนท. สทน. ที่เขาทำท่องเที่ยวในประเทศโดยตรงอยู่แล้ว ให้สมาคมเหล่านี้พาลูกค้าอยู่ในมือที่เป็นคนไทยเยอะมาก มาเที่ยวในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น

KJS_1308-S

        ต่อมาระกลางเราก็จะไปร่วมมือกับ ATTA, TTAA ให้ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อเยอะมาก ใช้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละทริปหลายวัน มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตรงกับความต้องการนักท่องเที่ยวในแต่กลุ่ม และประสานงานกับ ททท. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่สมาคมฯพิจารณาแล้วว่ามีความพร้อม มีมาตราฐาน เป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมขายแล้ว สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ ททท.

KJS_1287-S

          ส่วนแผนระยะยาวผมก็จะไปประสานกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, อพท., TCEB เป็นต้น เพื่อไปบอกไปกล่าวว่า เราต้องการทำอะไร ไปบอกว่า TFOPTA ต้องการทำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฉะนั้นองค์กรต่างๆที่กล่าวมาต้องร่วมมือกัน นำองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวลงสู่ส่วนภูมิภาค เราจะเป็นคนชี้เป้าว่าจังหวัดไหนต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว โปรดักส์ต่างๆ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำสะอาดที่พอเพียงสำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพื่อจัดทำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเฉพาะนั้นๆ ให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งมันต้องใช้การประสานงาน ความร่วมมือจากภาครัฐ และต้องใช้เวลา

KJS_1241-S

        ฝากเรียนสมาชิกทุกท่าน ผมเกิดมาที่ได้เป็นประธาน TFOPTA ก็เพราะว่าสมาชิกเลือกผม ขอยืนยันว่ายั่งยืนครับ เพราะสมาชิกผมคือนายกสมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคทั่วประเทศไทย ผมเชื่อมั่นว่าความสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่ง เท่านั้น ที่ทำให้เรามีแรงกายแรงใจสร้างความสำเร็จ ช่วยเหลือประเทศนี้ได้ด้วยการท่องเที่ยวแน่นอน และผมจะพา TFOPTA นำสินค้าด้านการท่องเที่ยวจากบ้านนอกสู่สากลครับ”

KJS_1159-S

KJS_1150-S

        การประชุมครั้งในมีการสัมมนาเรื่อง “กว่าจะมาเป็น TFOPTA” โดยมีผู้ร่วมสัมมนาดังนี้ นายวิจิตร ณ ระนอง ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย คนแรก บรรยายเรื่องการก่อตั้ง TFOPTA

KJS_1196-S

        นายกงฤกช หิรัญกิจ ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย คนที่สอง บรรยาย สานต่อ TFOPTA ในยุคที่สอง

KJS_1199-S

        นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร อดีตประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง ภาพรวมของ TFOPTA ในปัจจุบัน

KJS_1564-S

KJS_1611-S

KJS_1627-S

KJS_1614-S

        ภาคค่ำ นายอิทธิฤทธิ์ เก่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นประธานในพิธีมอบธง TFOPTA จากนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบให้กับ นายภาค วราธนานันทน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับธง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีของสมาพันธ์ฯครั้งต่อไป

KJS_1573-S

KJS_1597-S

 

           สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่